همه نوشته‌ها در 'نجوم و کیهان شناسی' اشتراک

تصویر ماده

ماده چیست؟

تاربام: رایج ترین تعریف در فیزیک برای “ماده” این است که هر چیزی که حجم و جرم داشته باشند …

تصویر میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی چیست؟

تاربام: میکروسکوپ الکترونی یک نوع میکروسکوپ است که در آن بجای نور از پرتوی الکترونی که توسط تفنگ الکترونی …

تصویر

زمین، خانه ما

تاربام: بیاید خانه خود را بهتر بشناسیم. سیاره زمین (Earth) تنها خانه شناخته شده برای ما و همه گونه …

تصویر

ویلیام هرشل

تاربام: “فریدریک ویلیام هرشل” (Fredrick William Herschel) ستاره شناس و موسیقی دان بزرگ، در 15 نوامبر 1738 در آلمان …

تصویر

انفجار بزرگ – بیگ بنگ

تاربام: پیدایش جهان و کائنات یکی از اساسی ترین پرسش هایی است که انسان از دیرباز تا کنون همراه …

تصویر

کیهان چیست؟

تاربام: به طور کلی می توان گفت که کیهان مجموعه تمام چیز هایی است که وجود دارد! از کوچکترین …