همه نوشته‌ها در 'علم و دانش' اشتراک

تصویر نسبیت

مروری بر نسبیت عام و خاص

تاربام: آلبرت اینشتین، فیزیکدان آلمانی بدون شک یکی از بزرگترین دانشمندانی بود که تاریخ علم را متحول کرد. از …

تصویر

زمین، خانه ما

تاربام: بیاید خانه خود را بهتر بشناسیم. سیاره زمین (Earth) تنها خانه شناخته شده برای ما و همه گونه …

علم چیست؟!

تاربام: اغلب مردم رابطه خوبی با واژه علم ندارند؛ در حالی که علم تمام جنبه های زندگی انسان را …