آرشیو ژانویه, 2018

تصویر

انتقال صدای زیر آب به هوا

تاربام: یک دستگاه جدید می تواند صدای زیر آب را به هوا انتقال دهد. اما انتظار نداشته باشید که …