همه نوشته‌های برچسب 'آلبرت اینشتین'

تصویر نسبیت

مروری بر نسبیت عام و خاص

تاربام: آلبرت اینشتین، فیزیکدان آلمانی بدون شک یکی از بزرگترین دانشمندانی بود که تاریخ علم را متحول کرد. از …