همه نوشته‌های برچسب 'ابرسیاهچاله'

تصویر سیاهچاله

طغیان یک ابرسیاهچاله

تاربام: ستاره شناسان با استفاده از داده های فضاپیمای چاندرا، یکی از نزدیک ترین ابرسیاهچاله ها به زمین که …