همه نوشته‌های برچسب 'ابر ماه گرفتگی'

تصویر ماه افروختگی

ماه آبی و خونی

تاربام: تصویر زیر یک عکس تلسکوپی از ماه کامل است که اواخر سپتامبر سال جاری در تاریکی سایه زمین …

ابرماه گرفتگی

ماه گرفتگی ابر ماه امسال

تاربام: اگر امشب (28 سپتامبر 2015) به آسمان نگاه کنید، شاهد یکی از رویداد های نادر و جذاب آسمان …