همه نوشته‌های برچسب 'اخبار فیزیک'

تصویر نیروی پنجم

کشف نیروی پنجم در طبیعت؟!

تاربام: نتایج یک مطالعات جدید نشان می دهد که ممکن است علاوه بر نیرو های چهارگانه بنیادین طبیعت، نیروی …

تصویر هنری از نور

کشف حالت ناشناخته ای از نور

تاربام: تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد که با اتصال نور به الکترون، می تواند حالت جدیدی از نور …

تصویر فلز سبک

توسعه فلز جدید و سبک وزن

تاربام: چند مهندس از دانشگاه USAL با استفاده از ترکیب منیزیوم و کاربید سیلیکون متراکم موفق به تولید یک …