همه نوشته‌های برچسب 'استراتوسفر'

تصویر ماه افروختگی

ماه آبی و خونی

تاربام: تصویر زیر یک عکس تلسکوپی از ماه کامل است که اواخر سپتامبر سال جاری در تاریکی سایه زمین …