همه نوشته‌های برچسب 'الکترون'

تصویر هنری از نور

کشف حالت ناشناخته ای از نور

تاربام: تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد که با اتصال نور به الکترون، می تواند حالت جدیدی از نور …