همه نوشته‌های برچسب 'انبساط جهان'

تصویر

کیهان چیست؟

تاربام: به طور کلی می توان گفت که کیهان مجموعه تمام چیز هایی است که وجود دارد! از کوچکترین …