همه نوشته‌های برچسب 'انرژی'

تصویر ماده

ماده چیست؟

تاربام: رایج ترین تعریف در فیزیک برای “ماده” این است که هر چیزی که حجم و جرم داشته باشند …

تصویر

کیهان چیست؟

تاربام: به طور کلی می توان گفت که کیهان مجموعه تمام چیز هایی است که وجود دارد! از کوچکترین …