همه نوشته‌های برچسب 'انرژی تاریک'

تصویر کیهان

جهان به آرامی محو می شود

تاربام: محققان پیش بینی کرده اند که چه مدت زمان تا درخشش از آخرین ستاره در جهان باقی مانده …