همه نوشته‌های برچسب 'بوستون داینامیکس'

روبات اسپات مینی

معرفی روبات اسپات مینی

تاربام: اسپات مینی (SpotMini) یک نسخه کوچک تر از ربات اسپات (Spot) است که 55 پوند (حدود 25 کیلوگرم) …