همه نوشته‌های برچسب 'تصاویر مریخ'

تصویر

چند سلفی از مریخ فرضی!

تاربام: یک عکاس فرانسوی به نام “جولین ماو” مکانی را به عنوان مریخ متصور شد و از آن مکان …