همه نوشته‌های برچسب 'تصویر ستاره در حال مرگ'

تصویر ستاره ابط الجوزا

ستاره ای در حال مرگ

تاربام: ستاره قرمز ابط الجوزا در صورت فلکی شکارچی وارد دوره پایانی از عمر خودش می شود. این ستاره …