همه نوشته‌های برچسب 'تمدن های باستانی'

تصویر قاشق در مریخ

قاشق شناور در مریخ!

تاربام: مریخ نورد کنجکاوی این بار برایمان عکسی از یک قاشق شناور در مریخ ارسال کرده است. این عکس …