همه نوشته‌های برچسب 'جملات آلبرت اینشتین'

تصویر آلبرت اینشتین

فلسفه بدون علم

فلسفه اگر بر پایه “علم” نباشد پوچ و خالی است. علم، اکتشافات است؛ و فلسفه، تفسیر. + آلبرت اینشتین …