همه نوشته‌های برچسب 'جملات استیون هاوکینگ'

تصویر استیون هاوکینگ

انسان در هزار سال آینده

من فکر نمی کنم که نژاد انسان بتواند تا هزار سال دیگر زنده بماند؛ مگر این که در فضا …