همه نوشته‌های برچسب 'جملات ریچارد فاینمن'

تصویر ریچارد فاینمن

قدرت دانش علمی

“دانش علمی” قدرت انجام کار های خوب یا بد است؛ این ما هستیم که نحوه استفاده از آن را …