همه نوشته‌های برچسب 'جملات علمی'

تصویر نیل دگراس تایسون

علم واقعی است!

نکته خوب درباره “علم” این است که واقعی است؛ خواه به آن اعتقاد داشته یا نداشته باشید. + نیل …