همه نوشته‌های برچسب 'جملات نیل دگراس تایسون'

تصویر نیل دگراس تایسون

علم واقعی است!

نکته خوب درباره “علم” این است که واقعی است؛ خواه به آن اعتقاد داشته یا نداشته باشید. + نیل …