همه نوشته‌های برچسب 'حیات روی زمین'

تصویر درخت حیات

کامل ترین درخت زندگی

تاربام: اولین پیش نویس “درخت زندگی” برای تقریبا 2.3 میلیون گونه منتشر شد. یازده موسسه با یک تلاش گروهی …