همه نوشته‌های برچسب 'دریاچه میشیگان'

تصویر شهر شیکاگو

شهر معکوس زیر ابر ها

تاربام: چگونه یک شهر می تواند در عکس وارونه شود؟ در این تصویر شهر شیکاگو در سمت راست به …