همه نوشته‌های برچسب 'سحابی مستطیلی'

سحابی مرموز و قرمز مستطیلی

تاربام: تصور ما همیشه بر این است که اجسام کیهانی مانند سیاره ها، ستاره ها، دنباله دار ها، سیاهچاله …