همه نوشته‌های برچسب 'سخنان بزرگان'

تصویر ریچارد داوکینز

شعر واقعیت!

جهان، شگفت انگیز است؛ در دنیای واقعی، شعر واقعی هم وجود دارد؛ “علم” یک شعر از واقعیت است. + …

تصویر آلبرت اینشتین

فلسفه بدون علم

فلسفه اگر بر پایه “علم” نباشد پوچ و خالی است. علم، اکتشافات است؛ و فلسفه، تفسیر. + آلبرت اینشتین …

تصویر ریچارد فاینمن

قدرت دانش علمی

“دانش علمی” قدرت انجام کار های خوب یا بد است؛ این ما هستیم که نحوه استفاده از آن را …