همه نوشته‌های برچسب 'سخنان ریچارد داوکینز'

تصویر ریچارد داوکینز

شعر واقعیت!

جهان، شگفت انگیز است؛ در دنیای واقعی، شعر واقعی هم وجود دارد؛ “علم” یک شعر از واقعیت است. + …