همه نوشته‌های برچسب 'سفر به سیاره سرخ'

تصویر مریخ

چین در 2020 به مریخ می رود

تاربام: چین درصدد است یک مریخ پیما به منظور کاوش در سیاره ی سرخ بفرستد. یک مقام مسئول بلند …