همه نوشته‌های برچسب 'سیاره مشتری'

تصویر شفق مشتری

شفق در مشتری

تاربام: سیاره مشتری نیز مانند زمین دارای یک میدان مغناطیسی قوی است که ذرات باردار خورشید را به سمت …